bilfofo


Tvätta inte bilen på gatan!


"Istället för biltvätt på gatan Tvätta din bil i en gör-det-själv-anläggning eller i automatisk biltvätt. På dessa anläggningar ställs krav på rening av tvättvattnet innan det leds vidare till Ryaverket. Dessutom ska alla automatiska biltvättar använda bil schampo och avfettningsmedel som uppfyller miljö - förvaltningens krav."

Detta är ett utdrag ur Miljöförvaltningens faktablad (finns att ladda ner på pdf här brevid) och är en rekommendation att använda inrättningar som b.la. Cleanpark.

Vår miljö är känslig och det vi inte tänker på när vi tvättar bilen på vår garageuppfart är att det vatten vi spolar ned rinner rakt ned i våra avlopp utan att renas. Vattnet man sköljer ner innehåller oljor, giftiga tungmetaller (bly, kadmium och krom), tensider och kemikalier från tvättmedlet och bilens underrede och skadar både djur- och växtliv.

De produkter och rengöringsmedel vi använder är anpassade efter vårt reningsverk och vår miljö. Det vatten som rinner av bilen vid tvätt går genom en lång process innan det når ut i avloppet. Det grovslam, oljor och metaller som sepereras bort tas sedan hand om av miljömärkta välrenommerade specialister som bl. a. Cleanpipe
.


 
Pressmaterial & filer

Tvätta Inte Bilen På Gatan Tvätta Inte Bilen På Gatan
Göteborgs Stad

Se klippet från TV4 nyheterna den 19 april!
Gör miljön en tjänst och tvätta din bil på Cleanpark. :)

Därför ska du inte tvätta bilen på uppfarten